Butlletí 1- Gener-març 2014

La recollida selectiva als municipis de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

Les dades de recollida selectiva als municipis de la Mancomunitat del Cardener es van estabilitzar lleugerament durant l'any 2013. En destaca, però, una petita pujada en la recollida selectiva de matèria orgànica i la baixada marcada en la recollida de les fraccions de paper/cartró i envasos.

Com ja hem anat veient en els darrers anys, hi ha una tendència a la baixa en la recollida de les fraccions de paper/cartró, vidre, i envasos. Aquest fet s'emmarca en un context en què la quantitat total de residus recollits també ha disminuït notòriament; concretament, des de l'any 2008 la recollida de residus s'ha reduït de mitjana uns 35 kilos per habitant i any. Aquest fet, però, no ens pot fer perdre de vista la necessitat de continuar treballant per potenciar la prevenció de residus i millorar els índexs de recollida selectiva.

Cal destacar també que el mes de gener de l'any 2013 hi va haver la incorporació del municipi de Sant Salvador de Guardiola al servei de recollida de residus, fet que provoca un augment de les xifres globals.

Gràfic d'evolució de la recollida de residus a la MIC

La Mancomunitat incorpora un tècnic AODL en desenvolupament sostenible

A finals de desembre del 2013, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener va incorporar un tècnic AODL en desenvolupament sostenible per tal de portar a terme actuacions per afavorir el desenvolupament del territori.

Els Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) són personal tècnic que treballen en projectes de desenvolupament local amb l'objectiu de dinamitzar, promoure i executar programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d'actuació, cercant un creixement econòmic sostenible generador d'ocupació.

Les actuacions previstes en el pla de treball se centraran especialment en l'àmbit energètic i es portaran a terme en els municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola i Súria.

Aquest programa està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Servei públic d'Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

La Mancomunitat del Cardener aconsegueix una reducció del cost del contracte de recollida de residus i neteja viària

La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que agrupa els municipis de Sant Joan, Súria, Sant Salvador de Guardiola i Callús, ha aconseguit, en el marc de l'any de pròrroga del contracte de recollida de residus i neteja viària, una reducció global del cost del 13,5 % respecte l'any passat (958.118,00 €). Aquesta disminució, valorada en 130.000,02 euros, es distribuirà tenint en compte diferents criteris tècnics del servei entre els ajuntaments que formen part de la Mancomunitat i que comparteixen la recollida de residus i la neteja viària.

Aquest és un exemple clar de l'aposta de la Mancomunitat per la reducció dels costos dels serveis públics, preservant l'interès i l'esforç comú de tots per a l'obtenció d'uns serveis municipals cada vegada més eficients i sostenibles.

Tu n'ets l'únic responsable!

L'educació pel civisme referent a la tinença de gossos és una de les tasques clau de l'agent cívic de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

Durant els darrers mesos, i dins dels municipis de Sant Joan de Vilatorrada i Súria, s'han dut a terme un alt nombre d'actuacions d'informació i sensibilització a propietaris de gossos que no complien amb l'ordenança municipal. D'aquestes actuacions, destaquen les incidències amb el gossos sense lligar junt amb la no recollida d'excrements, sempre dins de les vies i/o espais públics municipals.

L'anecdotari és extens, però crida l'atenció la sorpresa de molts usuaris que desconeixien l'obligació compresa dins de l'ordenança, que dicta que cal portar la seva mascota proveïda de corretja o cadena i collar, indiferentment de la grandària, pes o raça de l'animal.

Sant Joan de Vilatorrada ja té a punt les activitats de la setmana del Medi Ambient

Se celebrarà del 5 al 8 de juny i aquest any està centrada en l’entorn fluvial i el medi natural. Es proposen diverses activitats culturals, lúdiques i festives tant pels infants com per la ciutadania del municipi, per tal de conscienciar-los envers el coneixement i la protecció del medi ambient.

Durant aquesta setmana es podrà visitar l’exposició fotogràfica “Sant Joan, un entorn per conèixer”, que s’ubicarà a l’edifici de l’Ajuntament i que es realitzarà amb les fotografies presentades al concurs; així com també participar en un taller de plantes medicinals amb l’objectiu de recuperar la cultura de les plantes medicinals en l’àmbit domèstic.

Per als més petits està prevista l’organització de diferents jocs infantils i tallers, relacionats principalment amb l’entorn fluvial i el medi natural, així com també de l’àmbit del desenvolupament sostenible.

La setmana del Medi Ambient finalitzarà amb l’activitat "Mulla’t els peus", que consisteix en una neteja a la llera del riu Cardener al pas pel municipi i una passejada amb kayacs per la mainada pel poble.

Súria inicia la segona edició de la campanya 'La Deixalleria, creant noves idees'

La campanya pretén fomentar la utilització de les deixalleries fixa i mòbil de la vila. Les persones usuàries aniran acumulant punts en base a les visites i els residus aportats, els quals es podran bescanviar per vals de descompte a utilitzar en el comerç local.

L'Ajuntament de Súria ha posat en marxa la segona edició de la campanya per promoure l'ús de les deixalleries fixa i mòbil, una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Unió de Botiguers, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, el Consorci del Bages per la Gestió dels Residus i la Diputació de Barcelona.

Els ciutadans i ciutadanes de la vila poden recollir la seva targeta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en la qual s'anotaran els punts obtinguts en base als tipus de residus aportats i a les visites a la Deixalleria. Un cop obtinguda la puntuació, podran bescanviar la targeta per vals de descompte de fins a 25 euros, a utilitzar als establiments locals adherits a la Unió de Botiguers.

En aquesta segona edició de la campanya, que es perllongarà fins al 31 de desembre de 2014, s'ha intentat potenciar la figura dels comerços locals, amb l'objectiu de maximitzar l'abast i participació de la campanya i fomentar el consum en els establiments locals.

Jo m'espero aquí

Sota el lema "Jo m'espero aquí", l'Ajuntament de Callús, en col·laboració amb els comerciants del municipi, han instal·lat a l'entrada dels comerços cartells amb un ganxo per deixar els animals de companyia lligats.

Aquesta iniciativa s'ha finançat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i ha tingut molt bona acollida entre els comerciants.

 

Sant Salvador de Guardiola aprova l'auditoria energètica de l'enllumenat públic

L'auditoria energètica de l'enllumenat públic del municipi té per objectiu conèixer el perfil de consum d'energia real actual de l'enllumenat públic, per tal de determinar i quantificar les possibles mesures d'estalvi energètic i de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions.

Els treballs han consistit en l'anàlisi de la situació actual de la il·luminació exterior, tant pública com privada, atenent a la zonificació del municipi en les diverses àrees de protecció a la contaminació lluminosa. Posteriorment s'ha realitzat una proposta detallada d'actuacions per adequar les instal·lacions públiques i finalment s'han determinat accions d'informació, control i promoció de l'adequació de les instal·lacions d'il·luminació exterior de titularitat privada.

El municipi de Sant Salvador de Guardiola disposa de 31 quadres d'enllumenat amb un total de 1.517 punts de llum i amb un consum actual estimat de 886.092,72 kWh/any.

Les actuacions de millora d'eficiència i estalvi energètic proposades en l'auditoria energètica per l'àmbit públic es poden resumir en:

  • Canvi de làmpades de Vapor de Mercuri i Vapor de Sodi Alta Pressió per Halogenurs Metàl·lics.
  • Canvi de llumeneres per altres més eficients.
  • Optimització de la contractació elèctrica, un cop realitzades totes les mesures d'eficiència energètica.
  • Manteniment de les instal·lacions a causa del deteriorament.

Aquesta auditoria ha estat redactada per la Secció de Suport de la Gestió Energètica Local de Diputació de Barcelona i va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola del passat 13 de març de 2014.

Darrera actualització: 17.09.2019 | 10:10
Darrera actualització: 17.09.2019 | 10:10