Butlletí 3- Juliol-setembre 2014

Bon inici de la recollida d'oli vegetal amb contenidors a la via pública

El mes de juny de l'any passat, coincidint amb la celebració de la Setmana del Medi Ambient, Sant Joan de Vilatorrada va instal·lar 5 contenidors de recollida d'oli vegetal a la via pública, en col·laboració amb l'entitat Hàbitat Natural. A finals d'any ja s'havien recollit 1.827 litres d'oli i durant tot aquest any se n'han recollit més de 2.000 litres. Aquests contenidors es van instal·lar repartits pel municipi i, principalment, propers a les entrades de les escoles i l'institut.

A Súria es van instal·lar també 5 contenidors als diferents barris, coincidint amb la Setmana Europea de Prevenció de Residus celebrada el mes de novembre. Des d'aleshores s'han recollit més de 1.400 litres d'oli, que si s'haguessin abocat a l'aigüera haguessin anat a parar al riu i que ara serviran per fer biodièsel.

A finals del mes de novembre, coincidint també amb la Setmana Europea de Prevenció de Residus, es va instal·lar a Callús un contenidor per a la recollida d'oli a l'aparcament de terra del Passeig Anselm Clavé, davant l'Ajuntament. La mateixa setmana de la instal·lació del contenidor, es va situar una parada informativa al mercat per entregar gratuïtament als veïns i veïnes de Callús un embut per a facilitar la recollida de l'oli a casa. Durant el mes de desembre es van recollir 39 litres d'oli i aquest any ja se n'han recollit més de 270.

Abans de la instal·lació dels contenidors a la via pública, el reciclatge de l'oli es feia només a través de les deixalleries fixes de Sant Joan i Súria i de les deixalleries mòbils en les seves visites als municipis. Durant l'any 2013 en aquestes deixalleries es van recollir a l'entorn de 1.700 litres d'oli. Creiem, doncs, que els dos sistemes de recollida d'oli vegetal usat (deixalleries i contenidors) es complementen molt bé, ja que d'aquesta manera s'ha augmentat el nombre de litres d'oli recollits i s'ha facilitat el reciclatge d'aquest residu a la població.

La Mancomunitat inicia un servei d'assessorament ambiental a les empreses

L'objectiu principal d'aquest servei és donar suport i assessorament a empreses, entitats i associacions que tinguin qualsevol dubte o projecte relacionat amb temes ambientals, així com també peticions de possibles emprenedors que vulguin iniciar projectes relacionats amb el medi ambient.

Així doncs, aquelles empreses interessades en sol·licitar informació i/o fer consultes es poden posar en contacte amb l'AODL en desenvolupament sostenible, Anna Comallonga, al telèfon 938 767 812 de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

A més a més, aquest servei proporcionarà informació a les empreses de temes com:

 • Convocatòries de subvencions.
 • Jornades, xerrades i cursos de temes ambientals.
 • Butlletí de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.
 • Altres temes de caire ambiental i d'interès per a les empreses.

Així mateix, des de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener s'està organitzant una jornada, prevista per a finals de novembre, per donar eines a les empreses per millorar la seva competitivitat potenciant l'aprofitament dels seus residus com a subproductes, així com també la utilització de productes reciclats. És per això que la jornada se centrarà en donar a conèixer a les empreses la Borsa de Subproductes de Catalunya i la Xarxa Compra Reciclat.

La MIC organitza un curs de formació en gestió energètica bàsica per empreses

La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, amb el suport de Diputació de Barcelona, ha organitzat un curs de formació en gestió energètica bàsica per a empreses. El curs està pensat per donar les eines bàsiques per tal de gestionar els aspectes energètics d'una empresa.

El curs està format per 3 mòduls, que es podran fer de manera conjunta o separada i està dirigit a qualsevol persona interessada en l'àmbit de la gestió energètica, en especial, per a treballadors en actiu d'empreses i per a persones a l'atur.

Aquesta formació és gratuïta i es realitzarà els dies 4, 7, 12, 14, 18 i 20 de novembre, de les 9 a les 14 h a Cal Gallifa, a Sant Joan de Vilatorrada.

Cal realitzar inscripció prèvia, ja que les places són limitades. La inscripció s'ha de realitzar abans del divendres 31 d'octubre enviant un correu electrònic a mic@mintercar.org.

Elcontingut del curs es detalla a continuació:

MÒDUL 1: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EMPRESES I ORGANITZACIONS:

 1. L'entorn energètic actual.
 2. Estalvi i eficiència en instal·lacions.
 3. Estalvi i eficiència energètica en la indústria.

MÒDUL 2: AUDITORIES ENERGÈTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA:

 1. Introducció a la gestió energètica.
 2. Auditories energètiques.
 3. Sessió pràctica amb aparells de mesura utilitzats en les auditories energètiques.
 4. Sistemes de gestió energètica, ISO 50001.

MÒDUL 3: QUALIFICACIÓ I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS:

 1. Introducció a l'eficiència energètica en edificis i al marc legislatiu.
 2. Certificació d'eficiència energètica d'edificis existents.
 3. Certificació d'eficiència energètica d'edificis nous.

La recollida selectiva i el reciclatge

La recollida selectiva consisteix en la separació dels diferents tipus de residus municipals amb la finalitat de poder-los reciclar. Això, junt amb el reciclatge, permet estalviar recursos escassos de la natura i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.

Dins d'aquest àmbit, la ciutadania, juntament amb els comerços, exerceixen un paper clau a l'hora de realitzar el reciclatge d'una forma correcta. Tot i que som conscients del gran interès i predisposició per bona part de la població, el seguiment realitzat per part de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener mostra que encara som molt lluny d'obtenir uns resultats òptims.

Cal tenir en compte que el fet de no reciclar fa que la gestió dels residus s'encareixi, donat que el cost d'entrar cada tona de rebuig a l'abocador augmenta any rere any.

Descarregar tríptic de recollida selectiva

 

Callús engega la campanya 'La deixalleria té premi'

A partir del mes d'octubre, l'Ajuntament impulsarà una campanya que es portarà a terme durant els últims mesos de l'any 2014 i tot l'any 2015, per fomentar l'ús del servei de deixalleria mòbil, la recollida de voluminosos a la porta del domicili, i les deixalleries fixes de Sant Joan de Vilatorrada i Súria. La campanya ha rebut el suport dels botiguers del poble i de la Diputació de Barcelona

Així doncs, cada vegada que la ciutadania de Callús utilitzi un d'aquests serveis, obtindrà punts que posteriorment es podran bescanviar per vals de descompte a utilitzar a les botigues del poble.

Aquests descomptes podran ser d'un màxim de 15 o 25 euros per any i unitat familiar, en funció de les visites a les deixalleries i l'ús del servei de recollida de voluminosos de l'Ajuntament. Cada tipus de residu aportat donarà una puntuació en funció de la quantitat o del tipus de residu lliurat. Els punts s'aniran recollint en una targeta, on els encarregats de les deixalleries i l'Ajuntament els aniran anotant segons les aportacions de residus realitzades i que es podrà bescanviar per vals de descompte una vegada aconseguits 15 o 25 punts.

Descarregar les bases de la campanya

Sant Salvador de Guardiola renovarà una vuitantena de punts de llum al Calvet

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola preveu iniciar properament els treballs de renovació de l'enllumenat del nucli del Calvet. En concret, es substituiran una vuitantena de punts de llum, actualment làmpades de 125 W de vapor de mercuri i que es troben al final de la seva útil, per làmpades de baix consum tipus LED.

Aquesta iniciativa permetrà millorar la il·luminació nocturna en tot aquest sector, que ara presenta deficiències, així com també contribuir a millorar l'estalvi energètic del municipi, que es preveu que sigui d'un 69% respecte a l'escenari actual. A més, permetrà donar compliment als requisits mínims que estableix el reglament d'eficiència energètica vigent en instal·lacions d'enllumenat exterior.

Al llarg de les properes setmanes es preveu col·locar dos tipus de lluminàries, una de tipologia viària amb làmpades de 75W, i una altra per a vianants amb làmpades de 25W, que s'instal·laran d'acord amb l'àmbit urbà i l'ús de cada espai. Està previst que aquests treballs s'allargaran durant uns tres mesos i costaran 50.000 euros, finançats íntegrament per la Diputació de Barcelona.

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada aprova la nova ordenança sobre tinença, comerç i recollida d'animals domèstics de companyia

Durant l'any 2014, l'Ajuntament ha estat treballant per a la redacció d'aquesta ordenança, que preveu, entre d'altres, els punts següents:

 • Les persones propietàries i posseïdores d'animals de companyia tenen l'obligació de mantenir-los en adequades condicions higiènico-sanitàries. En aquest sentit, hauran d'estar ben alimentats, correctament allotjats, hauran de tenir atencions veterinàries periòdiques, així com també les vacunacions o tractaments obligatoris que es determinin per l'autoritat municipal o d'un caràcter superior.
 • La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els prejudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies, espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil.
 • A les vies públiques, els animals aniran lligats i amb placa identificativa.
 • Els gossos considerats potencialment perillosos hauran de circular amb morrió. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, d'acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:
  1. Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
  2. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
  3. Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: akita nui, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa inu.
 • Les persones propietàries d'animals han d'adoptar les mesures necessàries perquè aquests no embrutin amb deposicions fecals la via pública, les voravies, zones de vianants, parcs, i en general qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, i per evitar les miccions a les façanes d'edificis i mobiliari urbà. Les persones propietàries d'animals són responsables de recollir els excrements convenientment, mitjançant bosses de plàstic o altres embolcalls i dipositar-les en els contenidors de rebuig o papereres.
 • Queda prohibida la presència d'animals en parcs infantils i zones de jocs.
 • Queda prohibit alimentar els animals a la via pública, incloses les aus urbanes. En el cas dels animals salvatges urbans i gats urbans, la prohibició es fa extensiva també a les zones privades exteriors: portals, finestres, terrasses i balcons, a excepció dels punts on indiqui expressament l'Ajuntament per a l'alimentació de les colònies controlades.
 • La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, cal haver-ne dut a terme la identificació per algun dels sistemes previstos legalment.

Les infraccions de caràcter lleu podran ser sancionades amb una multa de 100 fins a 400 € i les infraccions de caràcter greu podran ser sancionades amb una multa des de 401 fins a 2.000 €.

Per consultar l'ordenança completa fer clic aquí.

Súria promou la mobilitat sostenible

Durant el mes de setembre, Súria ha portat a terme diverses actuacions per promoure la mobilitat sostenible i segura entre la ciutadania i els infants del municipi.

D'una banda, s'ha afegit a la xarxa Compartir cotxe, una plataforma informàtica gratuïta per facilitar la trobada de persones que estiguin interessades a compartir el vehicle privat per fer viatges regulars o esporàdics. Aquesta xarxa, integrada per ajuntaments, organismes públics i empreses, és present a 68 països i en aquests moments té més de 70.000 usuaris registrats. Els seus objectius són promoure l'ús més racional del cotxe, afavorir la mobilitat sostenible, millorar l'ús de l'espai públic i reduir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.

El servei s'adreça a les persones que periòdicament han de fer un mateix recorregut per anar a treballar o estudiar. Les persones interessades s'han de registrar a http://suria.compartir.org/ per poder veure si hi ha altres persones inscrites per fer un viatge semblant. La xarxa permet contactar-hi per tal de poder compartir cotxe.

Súria, a més, ha realitzat diferents activitats dins de la setmana de la Mobilitat sostenible i segura d'enguany, que s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre. Els actes s'han centrat amb els infants del municipi i es van iniciar amb l'activitat "A l'escola amb l'Ecopeu", que consisteix en traslladar els infants amb autobusos simbòlics de cartró fins a les escoles del municipi. Les activitats van concloure amb una pedalada pels carrers del centre de la vila, que va comptar amb la participació de més d'un centenar de persones.

Darrera actualització: 17.09.2019 | 10:11
Darrera actualització: 17.09.2019 | 10:11