Anuncis Oficials
 Contractació Administrativa
 Edictes i anuncis
 Oferta pública d´ocupació
 
 
PERFIL DEL CONTRACTANT

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions públiques i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent:

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de la Mancomunitat

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

2017 / 2018

Anunci convocatòria procediment obert simplificat servei de grua (LOT 1) i servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d’ús (LOT 2).
Data
02.08.18

Contracte per la recollida de residus i neteja viària dels municipis de la MIC.
Data

31.07.17
Termini màxim per la realització de consultes:
07.09.17

Contracte per la prestació del servei Ecorail.
Data
16.03.17

2016

Contracte per la prestació del servei que consisteix en la identificació d'un cens caní amb el genotip d'ADN i posterior identificació d'incívics.
Data
17.11.16

2015

Anunci d'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d'ús i posterior descontaminació i reciclatge dels residus resultants, així com, el dipòsit dels vehicles que s'hagi d'executar en compliment d'ordres judicials o administratives, fet que es publica als efectes de l'article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Data
30.06.15
 
Ajuntament de
Callús
Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada
Ajuntament de
Santpedor
Ajuntament de
Suria
Ajuntament de
Castellnou de Bages
Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola
© Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
Passeig Gallifa núm. 1, 2ª Planta - 08250 - Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona
Tel.: +34 93 876 78 12 - Fax: +34 93 876 40 18 - mic@mintercar.org